“Elk kind is uniek”

Pedagogisch beleid

 

Bij het pedagogisch beleid moet u denken aan:

 Individuele aandacht -respect- professionaliteit - kwaliteit en veiligheid die voorop staan bij de Speelboerderij.

Wij benaderen de kinderen op een respectvolle manier vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Ook begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Oog hebben voor detail, respect voor elkaar, en de dingen om ons heen in de natuur. Iedereen kan zich goed ontwikkelen waar voldoende ruimte is, daarom bieden we verschillende ingerichte ruimte's waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven de kinderen de ruimte en de mogelijkheid om zich breed te ontwikkelen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind. Elk mens is uniek. We luisteren naar elkaar, we nemen elkaar serieus ,en wij gaan in op elkaars vragen. Wij geven de kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.Wij bieden de kinderen een veilige vertrouwde ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De Speelboerderij is gevestigd op de boerderij, de kinderen zijn tijdens de opvang heel veel buiten dit biedt veel contact met dier en natuur. Dit voegt iets bijzonders toe aan het dagelijks ritme van spelen, eten en slapen.

 

Er is een informatiemap voor de ouders op ons kinderdagverblijf aanwezig met een samenvatting van ons pedagogische beleid. In deze informatiemap kunt u het volgende lezen:

° De kinderen op de Speelboerderij een omgeving bieden, met veel ruimte waar ze zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen.

° Veel contact met de natuur en de aanwezige dieren.

° Veiligheidsaspecten bij de opvang.

° Omgang met gevoelens en emoties van het kind.

° Creativiteit wordt door spelen van het kind verder ontwikkeld.

° Goed contact met de ouders.

 

De leidsters hebben naast hun beroepsopleiding speciale trainingen gehad om de pedagogische visie in de praktijk toe te passen. Hierbij zijn de vaardigheden bijgebracht als:

* luisteren naar het kind.

* observeren van het kind.

-*het maken van contact met kind en het omgaan met het kind.

* creativiteitsontwikkeling bij kinderen.

* spelbegeleiding van het kind

* manieren waarop de ontwikkeling en de groei van het kind vastgelegd wordt.

Onderdeel van het pedagogischbeleid is het hanteren van de protocollen volgens de richtlijnen van de GGD.

Alle leidsters zijn voorzien van een kinder EHBO / BHV diploma.